robertluczak.eu: blog o miastach, geografii, rozwoju i innych istotnych kwestiach

robertluczak.eu: blog on cities, geography, development and other relevant issues

O mnie / About me

elfuturocomoproyectoJestem ekspertem w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, studiów miejskich oraz studiów nad rozwojem i globalizacją. Mam wieloletnie doświadczenie akademickie i menadżerskie w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Obecnie jestem współpracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Ośrodek Studiów Amerykańskich), gdzie zajmuję się zrównoważonym rozwojem miast i regionów oraz geografią rozwoju.

Pracuję również jako nauczyciel geografii w programie matury międzynarodowej (International Baccalaureate – IB) w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym – IB World School 1531 Raszyńska. Wykładam także na innych uczelniach, w tym za granicą. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów dla studentów, pracowników i wolontariuszy ministerstw, pracowników NGOs, nauczycieli i dziennikarzy.

Świadczę także usługi doradcze – dla biznesu i dla administracji publicznej.

Zaangażowałem się także w działalność społeczną – byłem jednym z trzech kandydatów w prawyborach mających na celu wyłonienie kandydata na Prezydenta m.st. Warszawy popieranego przez koalicję ruchów miejskich. Przed wyborami samorządowymi stworzyłem dla koalicji program zrównoważonego rozwoju Warszawy „Miasto-Człowiek-Natura”.

Moją pasją jest geografia człowieka, czy też szerzej: przestrzenny aspekt działalności człowieka i procesów rozwoju. Tym zajmuję się w swojej działalności edukacyjnej i badawczej – od teorii rozwoju (główny nurt, a w szczególności rozwój zrównoważony oraz szkoła krytyczna), przez geografię rozwoju (globalizacja i jej lokalne konsekwencje, rozwój globalny), do studiów nad rozwojem miast i regionów (rozwój regionalny i polityka regionalna).


Badania terenowe prowadziłem w Polsce, Stanach Zjednoczonych (Los Angeles i Dolina Krzemowa), w Botswanie (gdzie nakręciłem film dokumentalny „Diamenty nie świecą wiecznie„), Namibii, Republice Południowej Afryki, w Meksyku i Kolumbii.

Jestem autorem i współautorem różnych publikacji, m.in.:

Zajmowałem i wciąż zajmuję się edukacją globalną – szkoląc nauczycieli, prowadząc programy edukacyjne razem z Fundacją Centrum im Prof. Bronisława Geremka czy też współpracując z Grupą Zagranica, Polską Akcją Humanitarną, Centrum Edukacji Obywatelskiej i wieloma innymi polskimi NGOsami przy różnych konferencjach, projektach edukacyjnych, badawczych i publikacjach.

Byłem także członkiem grupy roboczej zajmującej się wprowadzeniem wątków edukacji globalnej do poprzedniej podstawy programowej (lata 2009-2010). W zakresie edukacji globalnej i badań nad rozwojem globalnym w latach 2008-2015 współtworzyłem stowarzyszenie Global Development Research Group.


Współpracowałem także z administracją publiczną – krajową, regionalną i z instytucjami międzynarodowymi (Komisja Europejska czy Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP), na przykład:

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej – przygotowanie materiałów dydaktycznych i szkolenia dla nauczycieli (od roku 2013)
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – przygotowania do polskiej prezydencji w obszarze współpracy rozwojowej (lata 2010-2011), prowadzenie studiów podyplomowych dla pracowników MSZ wraz z SWPS i Norweskim Instytutem Stosunków Międzynarodowych (NUPI), prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy programu Polska pomoc (od 2011 r.)
  • Ministerstwo Gospodarki – Klub Klastrów (lata 2012-2015)
  • Mazowiecki Urząd Marszałkowski – grupa robocza ds. mazowieckich inteligentnych specjalizacji
  • Urząd m. st. Warszawy – członek KDS, wspólna realizacja projektu poświęconego roli kultury w rozwoju miasta; współautorstwo i redakcja merytoryczna Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024; autorstwo warszawskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy – 2023 European Green Capital Award

Mam także doświadczenie w sektorze prywatnym. Przede wszystkim przez kilkanaście lat (od 1999 r.), razem z dwoma wspólnikami i przyjaciółmi, prowadziłem firmę Red Branch Polska. Współtworzyłem również jeden z warszawskich klastrów – Creative Communication Cluster. W ostatnich latach zajmuję się głównie działalnością edukacyjną i badawczą, nie biznesową, choć w ostatnim czasie miałem także przyjemność współpracować z Platige Image przy ekranizacji powieści Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia„.


Moje wykształcenie:

  • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (Uniwersytet Warszawski, 2014)
  • Magister geografii fizycznej (geomorfologia, 2002) i magister geografii społeczno-ekonomicznej (geografia krajów rozwijających się, 2004), (obydwie prace obronione na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Magister socjologii (MA in Society and Culture), (Polska Akademia Nauk oraz University of Lancaster, 2006)

Byłem także stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), Centre for Social Studies w Warszawie oraz Komisji Europejskiej (projekt „Future Urban Research in Europe„).


Linki:


 

English Summary

I am an academic expert and qualified manager with strong background in private, public and NGO sectors; experienced in academic research and education, organization management and development, advocacy and communication; Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Geography, Fulbright fellow at University of California Los Angeles (UCLA), geographer and sociologist, expert in human geography, urban and regional studies, regional policy, development and global studies.